Corona vaccinatie 2021

De komende weken zullen wij ook beginnen met vaccineren. Wij zijn daarbij afhankelijk van de levering van het vaccin. De precieze datum daarvoor is nog niet bekend.

De eerste groepen die wij zullen uitnodigen voor vaccinatie zijn
– mensen geboren in 1956 of 1957
– mensen met het syndroom van Down
– mensen met ernstig overgewicht ( bmi groter dan 40)

Wij zullen het op deze site melden zodra we de uitnodigingen hiervoor verstuurd hebben.
Wanneer u wel tot de hierboven genoemde groepen behoort en geen uitnodiging hebt ontvangen na de datum waarop ze verstuurd zijn verzoeken wij u met de praktijk te overleggen.

Corona virus

Beleid huisartsenpraktijk Voorwijk i.v.m. het Corona virus

We willen het risico op verspreiding van het corona virus zo kleine mogelijk houden.
De praktijk is volledig geopend maar we vragen u wel met het volgende rekening te houden:

Iedereen (met of zonder luchtwegklachten) wordt verzocht altijd eerst telefonisch met de praktijk te overleggen en nooit spontaan naar de praktijk te komen.


Praktijkbezoek

We proberen het aantal bezoekers in de praktijk beperkt te houden. Komt u daarvoor zoveel mogelijk alleen.

Als medische vragen per mail, telefoon of met videobellen besproken kunnen worden dan heeft dit de voorkeur. Met onze nieuwe videobel toepassing kunt u gemakkelijk via mobiel of pc beeldbellen.

maatregelen bij luchtwegklachten


Iedereen met  luchtwegklachten die een afspraak bij de arts nodig heeft wordt gezien op het speciale luchtwegspreekuur in de praktijk. Daarbij draagt de arts beschermende kleding en wordt u verzocht een mondkapje te dragen

algemene maatregelen

Voor de overige afspraken houden we een strikte handhygiëne aan en zo veel mogelijk 1,5 m afstand. Wanneer een medewerker handelingen dicht bij u in de buurt moet verrichten zal gezichtsbescherming worden gedragen.

Wilt u bij binnenkomst van de praktijk ook altijd zelf een gezichtsbeschermend masker dragen en uw handen desinfecteren?
Geef elkaar ook steeds de ruimte en de tijd om voldoende afstand te houden.

Heeft u Luchtwegklachten?
Leest u bij luchtwegklachten eerst de adviezen op thuisarts.nl.
Overleg s.v.p. met de praktijk wanneer dit aan u geadviseerd wordt op thuisarts.nl

Algemene informatie over het het Corona ( Covid-19)  virus.

 De  maatregelen die u kunt treffen om een besmetting tegen te gaan en veel antwoorden op uw vragen kunt u vinden op de site van thuisarts en op de site van het RIVM

Thuisarts Corona informatie
RIVM Corona informatie
Deze informatie wordt steeds aangepast als er nieuwe inzichten zijn

Voor algemene vragen kunt u bellen met het RIVM . telefoonnummer 0800-1351 . Wilt u voor algemene vragen niet onze praktijk bellen? Op die manier kunnen we de de “gewone” patiëntenzorg het beste voortzetten.

Wanneer u denkt zelf met het virus besmet te zijn vragen we u dringend met de praktijk te bellen en niet langs te komen. Telefonisch wordt met u besproken hoe groot de kans is dat u besmet bent en welke maatregelen er genomen moeten worden .

Praktijksluiting i.v.m. voorjaarsvakantie 2021

 

De praktijk is wegens vakantie 1 week gesloten vanaf maandag 3 mei . Op maandag 10 mei zijn we vanaf 8 uur ‘s morgens weer geopend. Gemaakte afspraken met de praktijkondersteuner, diëtiste of fysiotherapeut gaan gewoon door. Waarneming door overige huisartsen overdag Voor consulten en het aanvragen van visites bij problemen die niet kunnen wachten tot na de vakantieperiode kunt u een afspraak maken met één van de overige huisartsen via de waarneemlijn. Het telefoonnummer hiervoor is 577077 (op werkdagen tussen 8:00u -12:00u.). Via dit telefoonnummer kunt u ook een telefonisch consult aanvragen of een afspraak met een assistente maken. Een herhaalrecept vraagt u rechtstreeks bij de apotheek aan. Voor spoed en tijdens avond/nacht/weekend Bij spoedeisende problemen kunt u overdag tussen 8.00u -17.00u de Wijkse huisartsen spoedlijn bellen: 576363. Tijdens avond nacht en weekend kunt u bij spoedeisende problemen contact opnemen met de huisartsenpost in Zeist, telefoon 088 130 96 10. Herhaalrecepten kunt u het gemakkelijkst via de sites van de apotheken aanvragen (telefonische) consulten kunnen al wel aangevraagd worden via de website voor de periode na de vakantie. De praktijkondersteuner is deze week wel aanwezig en de afspraken met haar gaan gewoon door. Indien u een afspraak met de praktijkondersteuner wilt afzeggen kunt u hiervoor een mail sturen naar econsult@praktijkvoorwijk.nl.
Let op: Aanvragen voor consulten kunnen pas na de vakantie verwerkt worden.

Herstel na COVID infectie

Voor mensen die tips kunnen gebruiken bij het herstel na een COVID infectie heeft het Erasmus MC een mooie video online gezet met praktische tips en oefeningen van de fysiotherapeut:

Huisarts in opleiding in de praktijk

Sinds 1 maart 2020 werkt  mw. R. Margarita als huisarts in opleiding in de praktijk. Zij zal ruime een jaar aanwezig zijn en ook hier haar opleiding afronden.

Zij is dan aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.
Zij volgt in onze praktijk het laatste jaar van haar huisartsopleiding
Zij werkt zelfstandig onder supervisie van één van de vaste huisartsen.

POH GGZ

POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsen geestelijke gezondheidszorg.

De POH GGZ is bij de huisarts in dienst en dat maakt het aanbieden van laagdrempelige hulpverlening mogelijk.
Iedereen weet immers zijn/ haar huisarts te vinden en de lijntjes tussen de huisarts en de POH GGZ zijn kort.

In onze praktijk is Anne-Marie van Hee als poh GGZ werkzaam.