Corona virus

Beleid huisartsenpraktijk Voorwijk i.v.m. het Corona virus

We willen het risico op verspreiding van het corona virus zo kleine mogelijk houden.
De praktijk is volledig geopend maar we vragen u wel met het volgende rekening te houden:

Iedereen (met of zonder luchtwegklachten) wordt verzocht altijd eerst telefonisch met de praktijk te overleggen en nooit spontaan naar de praktijk te komen.


Praktijkbezoek

We proberen het aantal bezoekers in de praktijk beperkt te houden. Komt u daarvoor zoveel mogelijk alleen.

Als medische vragen per mail, telefoon of met videobellen besproken kunnen worden dan heeft dit de voorkeur. Met onze nieuwe videobel toepassing kunt u gemakkelijk via mobiel of pc beeldbellen.

maatregelen bij luchtwegklachten


Iedereen met  luchtwegklachten die een afspraak bij de arts nodig heeft wordt gezien op het speciale luchtwegspreekuur in de praktijk. Daarbij draagt de arts beschermende kleding en wordt u verzocht een mondkapje te dragen

algemene maatregelen

Voor de overige afspraken houden we een strikte handhygiëne aan en zo veel mogelijk 1,5 m afstand. Wanneer een medewerker handelingen dicht bij u in de buurt moet verrichten zal gezichtsbescherming worden gedragen.

Wilt u bij binnenkomst van de praktijk ook altijd zelf een gezichtsbeschermend masker dragen en uw handen desinfecteren?
Geef elkaar ook steeds de ruimte en de tijd om voldoende afstand te houden.

Heeft u Luchtwegklachten?
Leest u bij luchtwegklachten eerst de adviezen op thuisarts.nl.
Overleg s.v.p. met de praktijk wanneer dit aan u geadviseerd wordt op thuisarts.nl

Algemene informatie over het het Corona ( Covid-19)  virus.

 De  maatregelen die u kunt treffen om een besmetting tegen te gaan en veel antwoorden op uw vragen kunt u vinden op de site van thuisarts en op de site van het RIVM

Thuisarts Corona informatie
RIVM Corona informatie
Deze informatie wordt steeds aangepast als er nieuwe inzichten zijn

Voor algemene vragen kunt u bellen met het RIVM . telefoonnummer 0800-1351 . Wilt u voor algemene vragen niet onze praktijk bellen? Op die manier kunnen we de de “gewone” patiëntenzorg het beste voortzetten.

Wanneer u denkt zelf met het virus besmet te zijn vragen we u dringend met de praktijk te bellen en niet langs te komen. Telefonisch wordt met u besproken hoe groot de kans is dat u besmet bent en welke maatregelen er genomen moeten worden .

Griepvaccinatie 2020

De jaarlijkse vaccinatie  avonden zijn achter de rug.  Wij willen allen hartelijk danken voor hun medewerking. Dankzij u zijn de avonden vlot en “corona proof” verlopen.
In het bijzonder willen wij de gezonde zestigers bedanken die hebben afgezien van een vaccinatie. Hierdoor zijn er  precies genoeg vaccins over voor de mensen met een hoger risico op griepcomplicaties.

Wanneer u wel een uitnodiging voor de vaccinatieavond had maar om medische redenen verhinderd was vragen wij u om dit zo snel mogelijk en in ieder geval voor 23 november aan ons door te geven.
In de week van 23 november organiseren wij een inhaal gelegenheid.

Herstel na COVID infectie

Voor mensen die tips kunnen gebruiken bij het herstel na een COVID infectie heeft het Erasmus MC een mooie video online gezet met praktische tips en oefeningen van de fysiotherapeut:

Huisarts in opleiding in de praktijk

Sinds 1 maart 2020 werkt  mw. R. Margarita als huisarts in opleiding in de praktijk. Zij zal ruime een jaar aanwezig zijn en ook hier haar opleiding afronden.

Zij is dan aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.
Zij volgt in onze praktijk het laatste jaar van haar huisartsopleiding
Zij werkt zelfstandig onder supervisie van één van de vaste huisartsen.

POH GGZ

POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsen geestelijke gezondheidszorg.

De POH GGZ is bij de huisarts in dienst en dat maakt het aanbieden van laagdrempelige hulpverlening mogelijk.
Iedereen weet immers zijn/ haar huisarts te vinden en de lijntjes tussen de huisarts en de POH GGZ zijn kort.

In onze praktijk is Anne-Marie van Hee als poh GGZ werkzaam.